Krantenpublikaties

Hier vindt u artikels uit historische kranten over Harry Dreesen en zijn werk.

Algemeen Handelsblad


Arnhemse Courant


Helmondse Courant


Interieur (?)


De LoodsNieuwe Tilburgsche Courant


Het Nieuwsblad

1960.05.17 Her Nieuwsblad "Harry-Dreesen-Prijs"


Nieuwsblad van het Noorden


Maasbode


Rooms Leven

1960.05.20 Rooms Leven "Harry-Dreesen-Prijs"


De Telegraaf


Tilburgsche Courant

1918.11.xx Tilburgsche Courant uit Tilburg (o.a. met de "Bürgerlijke Stand" van Tilburg "van 5 tot 11 October" 1918)


Het Vaderland: staat- en letterkundig Nieuwsblad

1925.10.28 Het Vaderland, staat- en letterkundig Nieuwsblad

1928.06.14 Het Vaderland, staat- en letterkundig Nieuwsblad

1929.12.10 Het Vaderland, Staat- en Letterkundig nieuwsblad


De Volkskrant


De Zuidwillemsvaart


Verschillende Kranten - Naam niet bekant

1930.xx.xx onbekende Krant NL "ZIELECULTUUR: Harry Dreesen, Permanente tentoonstelling van Nijverheidskunst te Brussel op de Martelarenplaats no.1."

1930.xx.xx onbekende krant NL "Nederlanders in den Vreemde: Harry Dreesen in Brussel"

1931.12.xx onbekende Krant B "Moderne Binnenhuiskunst"

1938.11.27 (?) inbekende Krant NL "Aankomst van Koning Leopold III van Belgie in Roosendaal op 21. november 1938


Advertenties

Advertenties van Harry Dreesen in de kranten