Harry Dreesen

Martin Henri Hubert Pierre Dreesen

 

 

14 september 1884, Helmond, Nederland

-

30 november 1948, Helmond, Nederland

September 1884: Familie

Martin Henri Hubert Pierre Dreesen wordt geboren op 14 september 1884 in Helmond, Nederland. Zijn ouders waren de architect Martinus Dreesen (1829 - 1891) en Maria Francisca Hubertina Knarren (1849 - 1929). Harry Dreesden had ook een ouder zus, Catharina Francisca Ida Dreesen (1877 - 1935). De vader Martinus Dreesen was bouwmeester en architect en later ook stadsarchitect van Helmond. Martinus Dreesen is als bouwmeester betrokken bij de bouw van de Rijks-HBS te Helmond (1866/1867), één van de eerste Rijks-HBS'en van Nederland. Verder bouwde hij meerdere gebouwen voor fabrikanten, de Latijnse school in Gemert en het gemeentehuis en postkantoor van Deurne.

 

De zus van Harry, Catharina trouwt in 1899 met Gustaaf Gerardus Franciscus Aloijsius Schulte. Gustav Schulte heeft aanvankelijk samen met zijn vader en later zelfstandig een meubelzaak in Helmond. Catharina en Gustaaf krijgen meerdere kinderen. De oudste, Maria Johanna Gerarda Martina Schulte trouwt in april 1929 met de huisarts Gerardus Peter Johannes Vingerhoets. In hun gezin brengt Harry Dreesen zijn laatste levensjaren door (zie verder onder Oorlogsjaren).

1887 - 1906: Kinder- en jeugdjaren

Harry Dreesen bezoekt vanaf zijn drie jaar de H.B.S. (Hogereburgerschool) in Helmond. Volgens "Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden" uit 1938 wilde Harry Dreesen kunstschilder worden. Noch steeds volgens de Nederlandse "Who is Who" heeft hij dan bij een familielid de restauratie van antieke meubelen gezien en daardoor beslist binnenhuisarchitect te worden. "Van diverse leeraren nam hij lessen in meubelteekenen en tevens ging hij practisch werken zoowel in meubel- als tapijtvak, in ons land te Helmond, Dordrecht en Amsterdam en verder te Mechelen in België. Alvorens zich te Tilburg te vestigen, heeft hij in diverse musea in binnen- en buitenland het meubelvak bestudeerd en vele werkstukken opgemeten en in teekening gebracht."

Van december 1900 tot december 1901 werkt hij als winkelbediende bij de manufacturenzaak J.L. Wijers. Als hij op het einde van 1901 teug naar Helmond komt, woont Harry Dreesen tot 1905 bij zijn moeder aan de Molenstraat. Op 3 februari 1905 vertrek hij naar Amsterdam waar hij opnieuw een baan als winkelbediende bij het tapijtmagazijn Bahlmann & Co. heeft. Na een jaar gaat hij terug naar Helmont en woont opnieuw bij zijn moeder.

foto van de familie Dreesen; van links Jacqueline Schulte (nicht v.HD), onbekende persoon, Maria Vingerhoets-Schulte, aan de piano Désiré Schulte, Gérard Vingerhoets, Cathrina Schulte-Dreesen (zuster v. HD), staande Harry Dreesen, Oc (Octavie) Schulte (nicht v.HD), staande onbekende man, staande onbekende vrouw, zittend Sia Ebben (?), Gustaaf Schulte (zwager v. HD), onbekende vrouw, onbekende man, onbekende vrouw;       Helmond (datum onbekend)

Juli 1907: Huwelijk

In 1907 vertrek Harry Dreesen naar Mechelen en trouwt daar op 2 juli 1907 Maria Catharina Smets (zie hierover verder meer onder Mechelen). Hier noemt hij het eerste maal als beroep: meubelarchitect. De broeder van Maria heeft een meubelfabrik.

Januari 1909: Verhuis naar Tilburg, Nederland

Op 28 januari 1909 verhuist Harry Dreesen samen met zijn echtgenote Maria Catharina naar Tilburg in Nederland - “Vestiging in der Gemeente 28 Januari 1909". 

 

Adres in Tilburg:

1909 - 1925 (volgens de telefoongids van dat jaar): Nieuwlandstraat 8, 5038 SN Tilburg, NL Winkel-woonhuis (Rijksmonument)

Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

In de Nieuwlandstraat (met dank aan Wil Reijnders voor de mooie Fotos) woont Harry Dreesen met zijn vrouw en een dienstmeisje. In maart 1909 schrijft hij zich in bij de Kamer van Koophandel als H. Dreesen, woninginrichting en start zijn eigen firma op dit adres.

Op 12 September 1935 verhuist hij met zijn vrouw binnen Tilburg naar de J.P. Coenstraat 1a. Mevrouw Dreesen-Smets woont tot 1958 op dit adres in Tilburg volgens het telefoonboek van dat jaar (Dreesen,geb.Smets,M.C„Jan P.Coenstraat la,Tel.25999).

Op 18 oktober 1937, na de scheiding van tafel en bed, keert Harry Dreesen alleen terug naar de Nieuwlandstraat 8. Op dit adres blijft hij wonen tot hij in 1940 zijn zaak opheft en naar Helmond verhuist.

Harry Dreesen, plaats en datum onbekend - waarschijnlijk vóór 1914
Harry Dreesen, plaats en datum onbekend - waarschijnlijk vóór 1914

Leven in Tilburg

Harry Dreesen tweede van rechts; andere personen onbekend; uiterst rechts Henriette Pessers?; misschien in Amsterdam, Datum onbekend
Harry Dreesen tweede van rechts; andere personen onbekend; uiterst rechts Henriette Pessers?; misschien in Amsterdam, Datum onbekend

Vriendschap met de dichter Theo van Doesburg

“Behalve de twee collega’s van Lakenfabriek E. Elias, Helena Milius en Maurits Manheim, en hun vriend de spoorwegbeambte Antony Kok, behoorde ook Helena’s jongere zuster Frie tot de groep Tilburgse vrienden die elkaar regelmatig in café-restaurant Albert Jansen ontmoetten. (5) Van een aantal van hen zijn door de briefwisselingen de namen overgeleverd, zoals van Maurice Bogaers een vriend van Manheim, de binnenhuisarchitect Henri Dreesen, en Martinus van Velzen, die chef was van het Z.N. Kledingmagazijn aan het Piusplein. Afgezien van hun belangstelling voor kunst hadden de meesten nog iets gemeen: ze waren nagenoeg allemaal niet-katholiek.”

Dit was niet zo bij Harry Dreesen, hij was rooms-katoliek volgens de inschrijving in het register van de stadt.

Bron: http://fleursdumal.nl/mag/theo-van-doesburg-in-tilburg

 

Vriendschap met de dichter Theo van Doesburg

“Behalve de twee collega’s van Lakenfabriek E. Elias, Helena Milius en Maurits Manheim, en hun vriend de spoorwegbeambte Antony Kok, behoorde ook Helena’s jongere zuster Frie tot de groep Tilburgse vrienden die elkaar regelmatig in café-restaurant Albert Jansen ontmoetten. (5) Van een aantal van hen zijn door de briefwisselingen de namen overgeleverd, zoals van Maurice Bogaers een vriend van Manheim, de binnenhuisarchitect Henri Dreesen, en Martinus van Velzen, die chef was van het Z.N. Kledingmagazijn aan het Piusplein. Afgezien van hun belangstelling voor kunst hadden de meesten nog iets gemeen: ze waren nagenoeg allemaal niet-katholiek.” Dit was niet zo bij Harry Dreesen, hij was rooms-katoliek volgens de inschrijving in het register van de stad.

Bron: http://fleursdumal.nl/mag/theo-van-doesburg-in-tilburg

 

van links: bediende Louis, Gustav Schulte (zwager van HD), D.D. Gavage, een neef van Gustav Schulte (Familie van zijn moeder Octavie (Maria) Schulte-Schreinemacher)
van links: bediende Louis, Gustav Schulte (zwager van HD), D.D. Gavage, een neef van Gustav Schulte (Familie van zijn moeder Octavie (Maria) Schulte-Schreinemacher)
Foto/Postkaart van Gustaaf Schulte, de schoonbroer van Harry Dreesen (Luik tijdens de Duitse bezetting 1914-1918)
Foto/Postkaart van Gustaaf Schulte, de schoonbroer van Harry Dreesen (Luik tijdens de Duitse bezetting 1914-1918)

Tekst: Luik rue Feronstree 140; Geliefe Broer & Zuster Een groet van uit ons bureau met een neef D.D. Gavage en onze bediende Louis. Deze week was Florentine uit Mechelen hier. Groet ook Pa en Ma Smets van mij. Hoe is het met de drukte van St Nicolaas? Een stevige kus Voor U beiden. Gustaav

In Tilburg is bekend dat Dreesen een relatie heeft met de Tilburgsche kunstenares Henriette Pessers (1899-1986). In 1924 vertrekt zij naar Brussel waar zij aan de kunstakademie studeert. 1939 komt zij terug naar Nederland en vestigt zich in Heese. Het lijkt waarschijnlijk dat de relatie beeindigt wordt als Henriette naar Brussel trekt. Verschillende kopers van meubelen van Harry Dreesen, hebben ook kunstwerken van Henriette Pessers.

Werk in Tilburg

Tot in de jaren '40 had Harry Dreesen een meubelzaak (op het zelfde adres als waar hij woonde: Nieuwlandstraat 8, Tilburg) en een werkplaats in Tilburg. De werkplaats was gevestig in de Stoombiljart- en meubelfabriek A.P.C. Roothaert Telefoonstaat 22, Tilburg. Bericht van Wil Reijnders.

Advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant - 13 Januari 1937
Advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant - 13 Januari 1937

1918 Rotterdam, Tentoonstelling Kunstnijverheid en Volkskunst

Deelname van Harry Dreesen aan de Tentoonstelling van Kunstnijverheid en van Volkskunst in de Akademie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam (27 april tot 27 mei 1918), georganiseerd door de Zuid-Hollandische Vereen tot Bevordering der Kunstnijverheid en Volkskunst.

Uittreksels uit de cataloog

1925 Paris Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes

Harry Dreesen neemt als lid van de Nederlands delegatie deel aan de wereldtentoonstelling in Parijs van 28 april tot 25 oktober 1925: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Hij wint hierbij een medaille.

Uit de afkorting van de tentoonstelling ontstaat de naam avn een nieuwe kunstrichting: de "Art Deco" is geboren.

Uittreksels uit de cataloog van het Nederlandse paviljoen op de tentoonstelling in Parijs.

Zilvermedaille bij de tentoonstelling "Exposition Internationale des Arts Décoratifs & Industriels Modernes" Paris 1925
Zilvermedaille bij de tentoonstelling "Exposition Internationale des Arts Décoratifs & Industriels Modernes" Paris 1925

193.. Reise nach Paris

In de jaren dertig moet Harry Dreesen opnieuw naar Parijs gereisd zijn. Het exacte jaar is niet bekennt. Wel het hotel en de kamer waar hij gewoond heeft.


Winkel in Brussel, Belgie

Harry Dreesen opent op 21 december 1931 een grote verkoopzaal in een huis gelegen op het Martelarenplein 1 in Brussel, Belgie

 

1931.12.21 Nieuwe Tilburgsche Courant
1931.12.21 Nieuwe Tilburgsche Courant
Binnenzicht van de winkel in Brussel ? Meubelen en accessoires duidelijk erkenbaar van Harry Dreesen.
Binnenzicht van de winkel in Brussel ? Meubelen en accessoires duidelijk erkenbaar van Harry Dreesen.
Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.

Meubelfabricatie in Mechelen

Mechelen had een lange traditie als meubelstad. Reeds in de middeleeuwen was het Mechelse meubel bekend in de Nederlanden. Waarschijnlijk was dit één van de redenen waarom Harry Dreesen een deel van de fabricatie naar Mechelen (in de van Kerckhovenstraat ?) verlegde. Verder was tropenhout gemakkelijk te importeren uit de kolonie Belgisch Kongo via de grote haven in Antwerpen . Bovendien lag Mechelen dicht bij Brussel waar de internationale klanten waren en de stad was een spoorwegenknooppunt met verbindigen naar Frankrijk en Duitsland.

In het "Maandblad Kunst" van april 1933 schrijft Drs. Jean van de Voort: "Wat de Invloed van Dreesen op het Mechelsche meubel zal zijn, is beter nu noch niet uit te diepen. Het feit dat zijne werkplaatsen het "millimeter atelier" wordt genoemd, is een karakteristiek bewijs van den heilzamen invloed die door een grooteren zorg voor de afwerking, een precieser, zuiverder werken, op heel de productie der stad merkbaar worden."

Leven in Brussel en Mechelen

Op 24 janauri 1907 wordt Dreesen ingeschreven aan de Capucienvest (huidige Konigin Astridlaan) 250 te Mechelen. In Mechelen leert Harry Dreesen zijn eerste vrouw kennen: Maria Catharina Smets (geb. 1 maart 1884 te Mechelen, Belgie; gest. 1962 in Tilburg). Op 2 juli 1907 trouwt hij haar. Getuigen bij het huwelijk zijn Gustaaf Schulte, Franz Smets, vader van de bruid en handelaar en Lodewijk Smets, broer van de bruid en meubelfabrikant. Het echtpaar woont in Mechelen tot 1909 waarna zij naar Tilburg verhuizen. In 1937 worden ze van tafel en bed gescheiden. Tot een volle echtscheiding is het nooit gekomen waarschijnlijk omdat Maria Smets volgens haar rooms-katholieke geloof scheiden niet geoorloofd is.

Eveneens in Mechelen leert hij zijn grote liefde Caroline Pauline Grouwet (geb. 21 februari 1896 Mechelen, Belgie; gest. 19 september 1979 Mechelen, Belgie) kennen.

Caroline Grouwet, Brugge 16 August 1936

Augustus 1936: Reis naar Brugge (Belgie)

August 1936: Reis naar Luik (Belgie)

Augustus 1936: Reis naar Berlijn (Duitsland)

Augustus/September 1938: Reis naar Pistyan (Slovakije)

Hotel Leier, Winterova 3/Beethovenova ul., 921 01 Pieštany, Slovakia

Historie - Beeld vandaag

Op 21. november 1938 bezoekt koning Leopold III van Belgie Nederland. Bij zijn aankomst op het station van Roosendaal kreeg de vorst een geschenk van de gemeente Roosendaal. De burgermeester zelf overhandigt een herinneringsschotel ontworpen door de Delfste aardewerkfabrik "de Porceleyne Fles", geborgen in een palissanderhouten cassette naar een ontwerp vam Harry Dreesen.

1938.11.22 (?) onbekende Krant

Volgens mondelinge overlevering zijn er drie verschillende cassetten in verschillende grotes gemaakt worden: één werd aan koning Leopold overhandigt, een tweede ging in het bezit van Caroline Grouwet en een derde cassette ging naar de nicht van Harry Dreesen, Maria Schulte.

Oorlogsjaren 1940-1945

In het archiv bevindt zich een handgeschreven inventaris "Inventaris, meubelmakerij, meubelen Tilburg, tapijtvak Tilburg. sierartikelen Tilburg (meubmakerij te Mechelen)" gedateerd "Tilburg, 20 juni 1940".  Op 10 mei 1940 overvalt het Duitse Leger Nederland en Belgie. Het Nederlandse Leger heeft geen kans en kapituleert al op 15 mei. De Belgische Koning Leopold III kapituleert op 28 mei 1940. Op 14 juni word Parijs door de Wehrmacht ingenomen. Op 17 juni vraagt de nieuwe Franse premier veldmaarschalk Petain om een wapenstilstand met het Deutsche Reich. waarschijnlijk onder de indruk van deze feiten, beslist Harry Dreesen zijn zaak te sluiten en daarvoor een inventaris op te stellen. Een tweede deel is een getijpte inventaris met prijsen en de nota "N-A was niet aanwezig in 1940, destijds te Brussel verkocht"

In 1940 keert Harry Dreesen terug naar Helmond.

Veestraat 1, Helmond (Nederland) hier woont Harry Dreesen tot op de dag van zijn overlijden 1948 bij de huisarts Gerardus Vingerhoets en Maria Schulte, zijn nichtje.

Beeld  vandaag

 De tuinkant van Veestraat 1, Helmond

Juni 1940 op het terras van Veestraat 1, Helmond; links Oc (Octavie) Schulte, Harry Dreesen in het midden, onbekende vrouw, vooraan onbekende kinderen
Juni 1940 op het terras van Veestraat 1, Helmond; links Oc (Octavie) Schulte, Harry Dreesen in het midden, onbekende vrouw, vooraan onbekende kinderen
1941 Persoonsbewijs Martin Hendrik H P-- Dreesen
1941 Persoonsbewijs Martin Hendrik H P-- Dreesen
Harry Dreesen derde van Links, uiterst rechts Oc (Octavie) Schulte - tussen 1940 en 1945 ?
Harry Dreesen derde van Links, uiterst rechts Oc (Octavie) Schulte - tussen 1940 en 1945 ?

1943

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het personenverkeer tussen het door Duitse militairen bezette Belgie en het civile collaboratiebewind in Nederland zeer beperkt. Uit familieverhalen is bekend, dat Harry Dreesen regelmatig illegaal over de grens kwam om Caroline Grouwet en haar familie in Mechelen te bezoeken.

Winter 1947 Zwolle, Nederland

November 1949 Overlijden

Harry Dreesen sterft plotseling in Helmond (Nederland) op 30 november 1948Doodsprentjes van de begrafenis van Harry Dreesen op 4 december 1948 in de parochiekerk van het H. Hart te Helmond

Harry Dreesen wordt begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Molenstraat in Helmond.


Bij het overlijden van Dreesden is Caroline Grouwet zijn erfgename. Maria Smets is vruchtgebruiker van de verschillende panden die zich in Helmond bevinden en eigendom van Harry Dreesden zijn.


Harry-Dreesen-Prijs

De Nieuwe Tilburgse Courant schrijft op 17. mei 1960: "Een milde schenkster uit Belgie, die onbekent wenst te blijven, is de Tilburgse Akademie komen verblijden met een jaarlijks bedrag van f 100, toe te kennen aan de beste student van de afdeling Binnenhuisarchitektur. Deze jaarlijkse prijs zou volgens de wens van bedoelde dame moeten heten de Harry Dreesen prijs.

...

Om zijn nagedachtenis te eren en zijn werkenen streven aan de jeugd ten voorbeeld te stellen, werd de Tilburgse Akademie als beste intermediar dartoe uitverkoren."

De "milde schenkster uit Belgie" is met grote zekerheit Caroline Grouwet. Hoe lang de prijs toegekend worden is en aan wie is niet bekent. Er zijn hierover geen correspondentie of krantenknipsels meer gevonden.